וובגיים - שרתי משחק
 
   
כניסת שותפים שותפים עסקיים
 
להפעלה מיידית! בחר את המשחק שלך

שרתי משחקים דף ראשי שרתי משחק

תקנון שרתי משחק

חברת WEBGAME נוסדה ומופעלת ע"י חברת WEBSTUFF israel.
חברת וובסטף הינה מהחברות המתקדמות בתחום שרותי האינטרנט בישראל. וובסטף מספקת מגוון של שירותים בתחום האינטרנט התוכנה וחומרה. בין שרותיה אחסון והשכרה של שרתים ייעודיים ושרתי משחק, בניית אתרי אינטרנט וחנויות וירטואליות , אחסון אתרים, מערכות אבטחה, שרתי DNS, דואר, אינטרנט, מסדי נתונים ועוד...

חברת וובסטף מתחייבת לספק שירות איכותי ואמין. אנו מתחייבים לספק שרתי משחק מתקדמים בעלי ניהול מקצועי ותמיכה מלאה. חומרת השרת מותאמת לביצועים הנדרשים על ידי המשחק כדי להפיק את היעילות וההנאה המירבית מהמשחק.

השימוש בשרתי המשחק ובשרתי VPS של וובגיים מותנה בהגבלים ובתנאים הבאים:

1. תהליך פתיחת החשבון
א. התקנת השרת תתבצע רק לאחר קבלת התשלום בפועל (אישור מחברת האשראי או אישור הבנק להעברה או אישור paypal לקבלת התשלום או אישור חברת הטלפון לקבלת השיחה בתשלום).
ב. הסכום לתשלום יקבע ע"פ מחיר החבילה לשרת המסויים בהתאם למצוין בדף שרתי המשחק ו\או בדף שרתים וירטואליים. הסכום לתשלום הוא סכום סופי ומלא שיש להעביר, אין להפחית מסכום זה עמלות בנקאיות או עלויות אחרות שיש ללקוח.
ג. פתיחת והפעלת השרת תתבצע עד 24 שעות בימי עסקים לאחר קבלת אישור התשלום (לא כולל שישי-שבת וימי חג בישראל).
ד. הלקוח המזמין אחראי לוודא שהאימייל שהינו מזין בתהליך ההזמנה שייך לו והינו תקין ופעיל, כל ההודעות, נתוני גישה לשרתים ותזכורות שונות מ WEBGAME נשלחות לאימייל זה שהלקוח יזין, ויחשבו כאילו הגיעו ליעדן מייד עם שליחתן.
ה. בביצוע הזמנה או קבלת שירות הלקוח מאשר קבלת הודעות אודות מבצעים, תזכורות, הצעות והודעות פרסומיות שונות שישלחו אליו ע"י WEBGAME באמצעים שונים כמו אימייל, SMS ואחרים.


2. אמצעי ואופן התשלום
א. אמצעי התשלום המקובלים ב WEBGAME הינם:
• תשלום באמצעות שיחת טלפון (למעט שרתים וירטואליים שאינם מייפל סטורי)
• תשלום בכרטיס אשראי
• תשלום בהעברה או הפקדה בנקאית
• תשלום באמצעות חשבון Paypal
ב. בתשלום באמצעות שיחת טלפון יחייג הלקוח למספר שיתבקש, ויקיש את הקוד שמופיע על המסך. התשלום יגבה ישירות מחשבון הטלפון ממנו חייג הלקוח, הלקוח נושא באחריות המשפטית המלאה לשימוש בטלפון ממנו חייג.
ג. בתשלום בכרטיס אשראי יתבצע חידוש של החשבון באופן אוטומטי לתקופה נוספת אלא אם כן תתקבל הוראה לסגירת החשבון בהתראה מוקדמת של לפחות שבוע ימים בשרתי משחק או שבועיים בשרתים וירטואליים לפני מועד החידוש של החשבון.
ד. בתשלום בהעברה בנקאית או באמצעות paypal באחריות הלקוח לדאוג ולוודא העברת התשלום עבור תקופה נוספת לפחות שבוע ימים לפני פקיעת תוקף החשבון.
ה. תשלום באמצעות paypal יחושב ע"פ שער העברות והמחאות גבוה של דולר ארה"ב או לפי שקל ישראלי ביום התשלום ויכלול תוספת של עמלת הפעולה בחברת paypal (כ 6% ומינימום 1$).
ו.  הלקוח מודע ומצהיר כי הינו אחראי אישית לכיסוי ולהעברת התשלום בגין השימוש בשירותי וובגיים.

3. תנאי השימוש בחשבון שרתי משחק
א. אין להעלות מפות כבדות ללא אישור מ WEBGAME.
ב. אין להתקין מודים בלי לקנות אותם מראש או קבלת אישור מ WEBGAME .
ג. אין להוריד את הקרדיט של החברה (שם החברה שמופיע כחלק משם השרת) מהשרת ללא אישור מ WEBGAME.
ד. אין לאחסן קבצים שאינם חוקיים, כגון warez.
ה. אין לאחסן קבצים המוגנים בזכויות יוצרים, מבלי שיש לך זכות חוקית לעשות זאת.
ו. חשבון אשר הותקן אינו בר שינוי אלא אם כן הוא עובר שדרוג יזום או אינו תואם לחבילה שנרכשה.
ז. אין להשתמש בשרתי החברה לרעה או לגרימת נזקים כגון: התקפות על שרתים אחרים או משתמשים פרטיים, הרצת שרתי IRCD, שליחת פינגים בתדירות גבוהה, אחסון בוטנטים, סריקת פורטים וכו'.

4. תנאי השימוש בשרתים וירטואליים (כולל שרתי מייפל סטורי):
א. באחריות הלקוח להחזיק ברישיון עבור כל תוכנה המותקנת על ידו בשרת.
ב. החיוב לתקופות נוספות יתבצע ללא קבלת אישור הלקוח ועד לקבלת הודעת ביטול כמפורט מהלקוח.
ג. WEBGAME תהיה אחראית לפעולתו התקינה של השרת ומערכת ההפעלה שסופקה איתו, כל תמיכה או שירותי ניהול שיתבקשו ע"י הלקוח ידרשו רכישה של חבילת ניהול\שעות מומחה.
ה. הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש בשרת לצורכי שליחת דואר פרסומי ו\או SPAM ו\או כל פעילות אחרת שאיננה חוקית.
ו. במידה ונדרש שחזור של שרת וירטואלי או שרת מייפל סטורי, יש להגיש בקשה לשחזור שרת בכתב לוובגיים, השחזור יבוצע תוך 48 שעות בימי עסקים, לוובגיים הזכות לדרוש ביצוע חידוש של השרת לתקופה שתיקבע על ידה כתנאי לביצוע השחזור של השרת, זכות זו תופעל בהתאם לשיקול דעת של וובגיים.

5. ביטול חשבון\הסכם במקרים של הפרת תנאי השימוש,
א. WEBGAME שומרת לעצמה את הזכות לבטל חשבון או להקפיאו לצורך בירור במקרים הבאים:
• WEBGAME תהיה רשאית לנתק ו\או לבטל את מתן השירות ללקוח בכל מקרה בו הלקוח לא יעביר תשלום או חלק ממנו במועדו.
• כל הפרה של תנאי השימוש או איזה מהתנאים המצוינים בתקנון זה.
• שימוש לרעה בשרת וניצול משאבים שלא לצרכים רגילים ו\או ניסיונות פריצה לשרת או לשרתים אחרים.
• ביצוע פעולות כלשהן שאינן חוקיות.
• התקנת חומר ו\או קבצים שאינם חוקיים בשרת.
• הפרה כלשהי של זכויות יוצרים.
ב. WEBGAME רשאית להשעות את החשבון ללא התראה מוקדמת ולכל זמן שיידרש מבלי להודיע על כך ללקוח וללא כל מחויבות כלפי הלקוח (כגון גיבויים או החזר כספי או פיצוי כלשהו) במידה והלקוח לא יקיים איזה מתנאי תקנון זה.
ג. הלקוח מתחייב לפצות ולהגן על WEBGAME בכל מקרה בו יגרמו לה נזקים כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של תקנון זה בידי הלקוח עצמו.

6. סגירת חשבון והפסקת התקשרות:
א. הלקוח רשאי לבטל או לסגור את החשבון שלו בכל עת, הודעה לביטול חשבון תימסר ל WEBGAME באמצעות האימייל, הלקוח יקבל אישור כי בקשת הביטול נתקבלה.
ב. בכל מקרה של ביטול חשבון לא יקוזז ולא יהיה החזר כלשהו בגין תשלומים שהועברו ל WEBGAME ושולמו לתקופה עתידית.
ג. הודעה לביטול השירותים תימסר בכפוף לאמור בסעיף 2 בתקנון זה.

7. תוכנית השותפים (affiliates - כל נרשם לתוכנית יכונה "שותף")
התוכנית תאפשר לכל מי שירשם כשותף באתר להזמין חברים לקניית שרת משחק בוובגיים,
כל מופנה שיקנה שרת וישלם בפועל את עלותו יזכה את החשבון של השותף המפנה בנקודות זיכוי אשר יצטברו בחשבונו,
השותף יכול בכל עת לראות את מצב החשבון שלו בוובגיים,
מספר הנקודות שיזוכו בכל קנייה של מופנה יקבע ע"י וובגיים ויחושב לפי נקודה אחת לכל 10 שקלים שישלם המופנה ואשר מגיעים ומשולמים לוובגיים,
השותף רשאי לבצע הזמנה של שרת משחק באתר ולשלם עבורו בנקודות זיכוי שצבר בחשבונו, שווי כל נקודת זיכוי הינו 3 שקלים, במידה ואין בחשבון מספיק נקודות או אין בכלל נקודות זיכוי, יוכל השותף להשלים את הסכום החסר לעלות השרת בתשלום בכסף באמצעים המקובלים בוובגיים.
הרישום של וובגיים ורשומות החשבונות שמנהלת וובגיים הן האסמכתאות הקובעות היחידות בכל בירור, מחלוקת או אי הסכמה כלשהי בין שותף כלשהו לבין וובגיים.

8. WEBGAME רשאית לשנות ולעדכן את תנאי התקנון והשימוש בחשבון מעת לעת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

שרת חינם

תשלום טלפונימשחק צבאות
צ'אט התמיכה שרתי המשחק שרת משחק דף ראשי שרתי משחק
www.WEBSTUFF.co.il :: WEBSTUFF israel :: internet solutions
דיוור ישיר | אחסון אתרים | חנות וירטואלית | שרתי משחק | שרת | משחקי רשת | בדיחות מצחיקות